פרוייקטים

פרוייקטים
תמונה תאורה חכמה

מלון Taj Mahal​

תמונה תאורה חכמה

חברת Greenet​

תמונה תאורה חכמה

חברת Better Place​

תמונה תאורה חכמה

חברת Novolux​

תמונה תאורה חכמה

ריו 2016​

תמונה תאורה חכמה

משרד החוץ​

תמונה תאורה חכמה

בתי חולים​

תמונה תאורה חכמה

SAP ישראל​

תמונה תאורה חכמה

חברת הזרע​

תמונה תאורה חכמה

הרכבת הקלה ירושלים​

תמונה תאורה חכמה

Trinidad & Tobago​

תמונה בטחון

תאגידי מים​

תמונה בקרה

מרכז בקרה - ירושלים​

ליד בקרה - אינטגרציית מערכות מחשוב ובקרה

073-2531444

ליד בקרה

אינטגרציית מערכות

מחשוב ובקרה

קבוצת אחים יעקובי לוגו

HB